Επιγραφή κρεοπωλείου με κοπτικά PVC γράμματα και εκτύπωση σε βινύλιο

Επιγραφή κρεοπωλείου με κοπτικά PVC γράμματα και εκτύπωση σε βινύλιο